SME
Streda, 5. október, 2022 | Meniny má Viera

Študentské prenájmy v Bratislave

Študenti, ktorí prichádzajú do Bratislavy z celého Slovenska na vysoké školy, si musia zvykať na čiastočne alebo úplne samostatný život. Bývajú nielen na internátoch, ale aj v prenajatých bytoch, varia a nakupujú si, mnohí si aj zarábajú.

V prospech prenájmov hovorí väčší komfort a súkromie, v prospech internátov nižšia cena.

Na internátoch v Bratislave nie je miesto pre všetkých študentov.

V meste majú vlastné vysokoškolské internáty Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Ekonomická univerzita, nemajú však dostatočné kapacity. Minulý rok na jeseň internáty spolu odmietli asi 6000 žiadateľov o ubytovanie.

Automatický nárok na internát majú len študenti prvých ročníkov, u ostatných sa prihliada na sociálne postavenie aj študijný prospech. Študenti súkromných škôl na internát majú nárok iba v prípade, že sa ubytujú všetci záujemcovia zo štátnych univerzít, čo sa na začiatku roka málokedy stáva, takže iné možnosti ako dochádzať, alebo bývať v prenájme nemajú. Podobne sú na tom aj študenti, ktorí nebývajú viac ako 80 kilometrov od Bratislavy - tí nemajú na internát nárok.

SkryťVypnúť reklamu

Internát verzus privát

Študenti sa na internátoch často sťažujú na nedostatok pohodlia či súkromia. Tenké steny, malé izby, staré zariadenie, chýbajúca chladnička, kuchynka alebo obmedzená možnosť využívať elektrické spotrebiče mnohých odrádza. Na druhej strane si chvália život v študentskej komunite a nízke ceny. Lôžko v internáte na mesiac v Bratislave stojí asi 1500 korún, čo je polovičná suma, ako by zaplatili pri lacnom prenájme.

Študenti, ktorí bývajú v prenájme, väčšinou hľadajú väčší komfort a viac súkromia. Prenajaté byty majú často vlastnú kuchynku, pračku, či satelitnú televíziu a ponúkajú väčší životný priestor. Platiť prenájom 3000 či 5000 korún na mesiac si však nemôže dovoliť každý. V prenájmoch teda bývajú najmä študenti, ktorí si popri štúdiu zarábajú, alebo tí, ktorým peniaze na nájomné dávajú rodičia.

SkryťVypnúť reklamu

Bratislava je mestom pracovných príležitostí a poskytuje dosť možností zarobiť si na brigádach, aj v prácach na čiastočný úväzok. Veľa študentov pracuje popri štúdiu, alebo v lete v zahraničí, a často si dokážu zarobiť aj na prenájom a živobytie.

Ako si hľadať byt

Pri hľadaní bytu na prenájom sa treba pozerať nielen na lokalitu, dopravné spojenie k škole a do centra, výšku nájomného, ale aj na zariadenie bytu, či ochotu majiteľa. Dobre si treba vybrať aj spolubývajúcich.

Študenti si ubytovanie v prenajatých bytoch hľadajú cez inzeráty, realitné kancelárie, alebo cez kamarátov. Ako najspoľahlivejšiu metódu často vidia oslovenie kamarátov, či nepoznajú niekoho, kto zháňa spolubývajúceho do prenájmu. Realitné kancelárie a inzeráty v novinách a na internete sú pre nich druhou možnosťou.

SkryťVypnúť reklamu

Inzeráty môžu klamať

Realitné kancelárie si za služby berú províziu, sú však často spoľahlivejšie ako inzeráty. "Keď sme sa prišli pozrieť na byt, o ktorom bolo v inzeráte na internete napísané, že je kompletne zariadený, zistili sme, že tam okrem troch stoličiek nič nie je. Keď sme takto obvolali aspoň desať telefónnych čísiel, povedali sme si, že ideme radšej cez realitnú kanceláriu a prvý byt, ktorý sa nám zapáčil podľa informácií na webovej stránke, sme si aj zobrali," hovorí študentka Zuzana Greizingerová, ktorá v prenájme býva už dva roky.

Podľa študentky Rie Tarasovej, ktorá si hľadala prenájom cez priateľov, nemajú študenti vždy na hľadanie bytu čas a energiu. "Trvá dlho, kým si človek nájde dobrý byt. V inzeráte je napísané "priestranná izba", a vojdem a je to špajza s jedným oknom, ktoré keď otvorím, už sa nezmestím do izby."

Koľko stojí prenájom

Najlacnejšie byty na prenájom sú ďaleko od centra, tie však študenti málokedy využívajú kvôli nevýhodnej polohe. Lacnejšie byty sú v Petržalke, keďže je tu veľká ponuka, naopak najdrahšie byty sú v Starom meste. Ceny za prenájom bytu sa pohybujú približne od 10 000 do 20 000 korún za mesiac podľa veľkosti bytu a lokality. Ceny za byty v centre sú o 1000 až 5000 korún drahšie ako porovnateľne veľké byty v iných bratislavských lokalitách. V cene bytu nie sú vždy zahrnuté energie, ako voda, teplo, plyn, platby teda môžu byť aj vyššie.

Študenti bývajú v prenájmoch väčšinou viacerí, traja či štyria, aby si rozdelili náklady a mohli byt ľahšie splácať. Často býva niekto načierno, teda sa nenahlási majiteľovi, hoci platí za byt tak, ako ostatní. Podľa zákona v takom prípade má majiteľ právo nájomníkov vyhodiť. V skutočnosti sa však väčšina majiteľov o počet nájomníkov až tak nezaujíma, ak im za byt platia a nie sú s nimi žiadne problémy. Študenti s majiteľmi bytov uzatvárajú zmluvy o prenájme, v ktorých je stanovená výška nájomného, doba prenájmu, ako aj ich práva a povinnosti.

Približné ceny prenájmov v Bratislave

Garsónka 10 000 Sk/mesiac
Jednoizbové byty a dvojgarsónky 12 000 Sk/mesiac
Dvojizbové byty 16 000 Sk/mesiac
Trojizbové byty 19 000 Sk/mesiac

Niektoré práva a povinnosti

Prenajímateľ musí nájomcovi odovzdať byt v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Nájomca zodpovedá za škody na majetku prenajímateľa. Ten sa môže domáhať náhrady do šiestich mesiacov po ukončení prenájmu.

Ak v nájomnej zmluve nie je uvedené inak, náklady za drobné opravy v byte a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca.

Potrebu väčších opráv musí nájomca bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi.

Nájomca nesmie vykonávať v byte stavebné úpravy a iné podstatné zmeny bez súhlasu prenajímateľa. Rovnako, ani prenajímateľ nemôže vykonávať stavebné úpravy v byte bez súhlasu nájomcu, s výnimkou vážnych dôvodov.

Všetci nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti.

Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom bytu, písomnou výpoveďou, alebo skončením doby určitej, na ktorú bol nájom dohodnutý v nájomnej zmluve.

Prenajímateľ môže so súhlasom súdu vypovedať nájomnú zmluvu z viacerých dôvodov, napríklad vtedy, keď nájomca neplatí nájomné viac ako tri mesiace, napriek upozorneniam hrubo porušuje dobré mravy, ako aj v prípade, že prenajímateľ potrebuje byt pre svoju rodinu.

(Nájomné vzťahy upravuje predovšetkým Občiansky zákonník)

Privát očami študentov

Zuzana Greizingerová, študentka Univerzity Komenského

Zuzka, ktorá je zo Starej Ľubovne, sa do prenájmu v Bratislave presťahovala z internátu pred dvoma rokmi. "Celé leto som pracovala a zabudla som si vybaviť ubytovanie na internáte. Kolega z roboty mi vtedy ponúkol, že môžem bývať u nich," hovorí. Bol to trojizbový byt, v ktorom bývala s tromi kamarátmi. "Bola som tam viacmenej načierno, len kým si niečo iné nenájdem." Odvtedy zmenila Zuzka svoje dočasné bydlisko dvakrát. Najprv bývala na konci Petržalky spolu s ďalšími tromi dievčatami. "Bol to pekný byt, dobre zariadený, moderný, ale platila som 4500 mesačne, čo bolo dosť veľa." Nepáčilo sa jej ani dlhé cestovanie do centra. Neskôr si prestala rozumieť so spolubývajúcimi a začala si s kamarátkou hľadať iný privát. "Teraz som veľmi spokojná, bývam na začiatku Petržalky a mám to päť minút do centra. Bývame tam štyri dievčatá, platíme každá 4000 korún mesačne vrátane energií." Na bývanie si podľa vlastných slov zarobí bez väčších problémov popri škole ako čašníčka. Aj keď sú podľa nej ceny bytov a prenájmov v Bratislave prehnane vysoké, privát by už za internát nezmenila. "Zvykla som si na súkromie. Cítim sa viac doma v byte ako na internáte. Aj keď som z východu, hovorím "idem domov", keď idem do Petržalky a určite k tomu prispelo aj to, že bývam v prenájme."

Ria Tarasová, študentka City University v Bratislave

Ria je z Humenného a na priváte v Bratislave býva od roku 2005. Zarába si ako asistentka na čiastočný úväzok. "Najprv som bývala v Petržalke na Romanovej ulici, odkiaľ som však mala veľmi zlé spoje do školy, musela som asi trikrát prestupovať," hovorí Ria. Platila 3000 korún mesačne vrátane energií, ale v byte chýbala práčka a v každej izbe niekto býval. "V trojizbovom byte nás bolo päť, neskôr šesť. Ľudia bývali v každej izbe okrem kuchyne." Minulý rok sa presťahovala do štvorizbového bytu na Dlhých dieloch v Karlovej Vsi, kde je už spokojná. Bývajú v ňom piati a nájomné sa pohybuje vrátane energií od 3000 do 5000 korún na jedného, aj v závislosti od veľkosti izby. V byte je práčka, internet, aj satelitná televízia. "Cítim sa tu ako doma. Prídem a navarím si, mám tu práčku a všetko ostatné, čo v byte má byť, dokonca aj zvieratko."

Majiteľ môže kontrolovať

V bytoch, ktoré si prenajímajú študenti a slobodní mladí ľudia, je často veľký pohyb. Ľudia sa striedajú, menia byty, podľa toho, ako si rozumejú so spolubývajúcimi, akých priateľov si nájdu, či kde sa im premiestni škola alebo pracovisko.

Život v prenájme s viacerými ľuďmi, ak sa navzájom nepoznajú, nebýva vždy jednoduchý. Študenti často bývajú s pracujúcimi ľuďmi, či s ľuďmi charakterovo veľmi odlišnými. Spolunažívanie vyžaduje toleranciu, aj zmysel pre humor napríklad v situáciách, keď sa niečo pokazí. Ak sa vopred spolubývajúci dobre nepoznajú a v byte sa stretávajú len večer, keď sú unavení a podráždení, len ťažko nadviažu dobré vzťahy. Konflikty si treba vydiskutovať. Vždy je dobré, keď je v byte aspoň jedna spoločná izba okrem kuchyne, kde sa môžu všetci nájomníci stretnúť a porozprávať.

Spolubývajúci by mali brať ohľad nielen na seba navzájom, ale aj na susedov. Divoké večierky môžu ľahko viesť k sťažnostiam susedov u majiteľa bytu, ktorý môže študentom vypovedať nájomnú zmluvu. Študenti by tiež nemali zabúdať, že prenajatý byt nie je ich, a teda nie vždy môžu prestavať nábytok v izbe, alebo mať domáce zviera. Na všetkom sa treba dohodnúť vopred s majiteľom. Ten môže podľa nájomnej zmluvy byt prísť pravidelne skontrolovať.

Skúsenosti s majiteľmi bytov majú študenti rôzne, niektorí sú neosobní, zaujímajú sa len o nájomné, iní chodia byt kontrolovať až pričasto a bez ohlásenia, ale mnohí nájomníkom dôverujú a sú k nim ústretoví.


SkryťVypnúť reklamu

     Inzercia - Tlačové správy

     1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
     2. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
     3. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
     4. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
     5. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
     6. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
     7. Dôležitosť duševnej pohody
     8. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
     1. Nechajte sa zelektrizovať!
     2. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
     3. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
     4. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
     5. Nivy oslávili prvé narodeniny a takmer 13 miliónov návštevníkov
     6. Zuzana Bednárová: V Prešove je ešte veľa vecí na zlepšovanie
     7. Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery
     8. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
     1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 16 575
     2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 334
     3. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 257
     4. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 970
     5. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 085
     6. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52% 5 030
     7. Dôležitosť duševnej pohody 4 933
     8. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 619
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Logo podcastu Index o ekonomike a podnikaní.

     Ako ovplyvní ceny nehnuteľností sprísnenie poskytovania úverov.


     a 1 ďalší 10. jan
     Ilustračné foto.

     Ľudia najviac kupovali menšie byty.


     SITA 13. júl
     Ilustračné foto.

     V medzikvartálnom porovnaní stúpli takmer o tri percentá a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o necelých 12 percent.


     SITA 30. máj

     Na Slovensku je okolo 800-tisíc domácností, ktoré majú komín. Kominárov je okolo 300.


     22. nov

     Blogy SME

     1. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku
     2. Anna Romanová: Moja psychóza 3 - fašistický sused
     3. Marek Kytka: Regenda s gólom a postom druhej hviezdy zápasu! Slafkovskému sa nedarilo
     4. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ?
     5. Štefan Vidlár: Zhulík to vymyslí
     6. Martin Červenka: Dobre (ne)bude ale musíme byť pripravení pomáhať ... zastavme klamstvá na Trnavskej župe !!!
     7. Anna Miľanová: Spriadavka listová...
     8. Oskar Kaman: Z kľudného vnútrobloku má byť promenáda?!
     1. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 720
     2. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 324
     3. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 101
     4. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 804
     5. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 3 789
     6. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 3 173
     7. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 770
     8. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 2 598
     1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
     2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
     3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
     4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
     5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
     6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
     7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
     8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
     SkryťZatvoriť reklamu