SME
Pondelok, 4. júl, 2022 | Meniny má Prokop

Poplatky za stavby chcú meniť ešte raz (Prehľad poplatkov)

Ak chcete veľký rodinný dom, súčasný nový poplatok môže byť vyšší ako ten ešte novší, ktorý sa už teraz pripravuje.

Ľudia pri stavebnom povolení na rodinné domy či chaty teraz platia viac.Ľudia pri stavebnom povolení na rodinné domy či chaty teraz platia viac. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Od októbra sa platí za stavby po novom. Nad mnohými úradnými poplatkami zostával rozum stáť aj úradníkom. Chystajú zmenu.

Nad povinnosťou platiť 750­-eurový poplatok na stavebnom úrade za to, že si v byte preložíte dvere v nosnej priečke, sa pozastavujú občania i úradníci. Poplatok je totiž skoro dvakrát vyšší než cena, ktorú zaplatíte robotníkom a za materiál.

Obrovské sumy vychádzajú aj investorom, ak chcú postaviť priemyselné nehnuteľnosti.

Politici sa teda hotujú poplatky meniť, hoci tie súčasné zmenili len nedávno.

Pre priemyselný park na zastavanej ploche 180-­tisíc štvorcových metrov vychádza obstavaný priestor taký veľký, že by sa poplatok pri žiadosti o stavebné povolenie vyšplhal na zhruba 550­-tisíc eur. Vypočítal to poslanec Smer­ SD Ľubomír Vážny.

V spolupráci s ministerstvami predkladá ďalšiu novelu zákona o správnych poplatkoch na najbližšiu schôdzu parlamentu. Volali mu aj starostovia, ktorí upozorňovali na ťažkosti.

Nové správne poplatky sa vyberajú zhruba mesiac. Ministerstvo dopravy čaká, že tie ďalšie, zmenené, by platili v prvej polovici budúceho roka.

Zneistení úradníci

Kto možno ušetrí?
 • 1200 až 1500 m3 býva bežne objem rodinných domov na stavebné povolenie napríklad v bratislavskom Novom Meste.
 • Platí sa 153 až 213 eur,
 • o rok možno len 50 eur - podľa navrhovaných zmien.

Ľudia pri stavebnom povolení na rodinné domy či chaty teraz platia viac, hovorí Eva Daňová z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Od októbra sa pri dome s obstavaným priestorom do 600 kubíkov platí 33 eur. Plus za každých ďalších začatých sto kubíkov sa priráta dvadsať eur. Podobný systém je pri rekreačných objektoch. Stavajú sa väčšie domy i chaty, ako pripúšťa základný poplatok, vraví Daňová. Rovnako je to aj pri iných stavbách – napríklad spomínaných priemyselných areáloch.

Nové znenie zákona o správnych poplatkoch tiež zneisťuje úradníkov, ako postupovať pri špeciálnych poplatkoch na stavby, na ktoré prispieva Štátny fond rozvoja bývania. A tiež ako napríklad rozhodovať pri vrátení poplatku, ak si stavebník práce rozmyslí a bude chcieť peniaze nazad.

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť rozhodnúť o vrátení poplatku. Najviac však vo výške 65 percent, píše sa v zákone. Úrady sa zatiaľ s vracaním poplatkov stretávali ojedinele, lebo boli nízke, no teraz si budú musieť vypracovať kritériá, podľa ktorých určia, komu peniaze vrátia a komu nie.

Prerušené konania

Pribudne tiež ľudí, ktorí sa pre vysoký poplatok rozhodnú ho neuhradiť. Úrady im budú musieť poslať výzvu a ak do pätnástich dní nezaplatia, konanie zastavia. Doteraz žiadatelia platili hneď pri podávaní žiadosti. No od októbra je vypočítanie poplatku podľa projektovej dokumentácie náročnejšie a nebude ho môcť určiť zamestnanec podateľne či pokladnice. Len odborník stavebného úradu.

Podľa súčasných návrhov by sa mali poplatky pri stavebných povoleniach i kolaudáciách opäť vrátiť k jednej sadzbe alebo výpočtu podľa investičných nákladov. Niektoré sa zvýšia, hovorí Vážny, no nie s takými následkami.

Čo treba a čo nie

Stavebné povolenie, ohlásenie alebo nebude nutné nič z toho?

Panelák – bytový dom

Odstránenie nenosnej priečky

Stačí ohlásenie na stavebnom úrade, poplatok bude 10 eur. K základným dokumentom, ktoré musíte predložiť, patrí list vlastníctva – originál, kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom), zjednodušenú dokumentáciu úprav, jednoduchý technický opis.

Otvor do nosnej steny

Napríklad premiestnenie dverí. Treba stavebné povolenie, poplatok je 750 eur. K základným dokumentom musíte priložiť statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou, ak práce robíte svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie. Dokladá sa aj vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia (odpady).

Ak ide o stenu, ktorá tvorí napríklad fasádu (napríklad zväčšovanie okna na lodžiu) súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi, prípadne zápisnicu zo schôdze vlastníkov v bytovke.

kuchyna-120x90.jpgZmena rozvodov vody alebo plynu

Nemusíte ohlasovať a ani nepotrebujete stavebné povolenie.

Odstránenie pôvodného umakartového jadra a vymurovanie nového

Ak nezasahujete do nosných stien, netreba ani ohlásenie, ani stavebné povolenie.

Rodinný dom

Výmena podlahy, podlahové kúrenie

Prostá výmena podlahy patrí medzi bežné udržiavacie práce, nepotrebujete ohlásenie ani povolenie. Ak inštalujete podlahové kúrenie treba ohlásenie, platíte 10 eur.

Zateplenie podkrovia medzi krokvami popri výmene strešnej krytiny

Bude stačiť ohlásenie, zaplatíte 10 eur. Samotná výmena krytiny by bola bez ohlásenia.

Zateplenie podkrovia s nadstavaním do výšky

Treba stavebné povolenie s kompletnou dokumentáciou. Poplatok bude 100 eur. Od susedov stačí, keď vypýtate vyjadrenie – nemusí to byť súhlas.

Murovaný plot

Ak nie je oporným múrom (výškovo členitý pozemok), stačí ohlásenie, 10 eur.

Pozn.: požiadavky stavebných úradov na dokumenty sa môžu líšiť.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME)

Otvory v paneloch nemusia byť bez následkov

Stavebná firma povolenie pýtať nielen môže, no dokonca by mala.

Pokuta za chýbajúce stavebné povolenie pri zásahu do nosnej steny v bytovke je zrejme to najmenšie zlo, ktoré vám hrozí. Napríklad vybúranie dostatočne veľkého otvoru v nosnej stene na spodných podlažiach, ak sa spraví bez odborného posúdenia, môže viesť aj k takému masívnemu narušeniu celkovej statiky, že bude nutná demolácia. Zamurovanie jestvujúcich dverí nenahrádza funkciu nosnej steny, ako by bola celobetónová, vraví statik Juraj Lovas z Interiéru 48. Z pohľadu statiky sú tam teda otvory naďalej dva, aj keď navonok ich oba nevidno.

Pokuty
Aké hrozia
 • Ak ste mali plánované práce ohlásiť a neurobili ste to, pokuta je do 331,94 eura.
 • Za nevybavené stavebné povolenie môžete zaplatiť pokutu až 829,85 eura.

Každý objekt (bytovka) je postavený iným systémom.

A sú tam rôzne hraničné obmedzenia, dodáva Lovas. Za posudok statika v takýchto prípadoch sa platí od 150 eur.

K najčastejším prácam, ktoré si ľudia objednávajú vo firmách, patria obklady, dlažby, nové podlahy, vonkajšia úprava stien, zníženie stropov a podobne, vraví Martin Krasula z firmy Profimajster. Zväčša ide o práce ktoré netreba ani ohlasovať.

Keď si objednajú zásah do nosnej steny, stavebné firmy sa na povolenia veľmi nepýtajú. No mali by, dokonca ide o ich povinnosť, mieni advokát Dávid Štefanka.

Vychádza pri tom z Obchodného zákonníka a zmluvy o diele. Stavebný zákon takú povinnosť nezakotvuje. „Ale nedodržanie tejto povinnosti môže spôsobiť vznik zodpovednosti za škodu na strane zhotoviteľa,“ vysvetľuje advokát.

(ht)

Poplatky na stavebnom úrade (s komentárom)

O koľko zaplatíte viac, aké nové poplatky sa od októbra zaviedli (výber) a aké zmeny sú navrhnuté od prvej polovice roka 2013

Územné rozhodnutie

Funtal-Uzemny15-120x90.jpga) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu ..... 6,50 eura (navrhuje sa 40 eur)

2. pre právnickú osobu ..... 100 eur (bolo 16 eur)

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur (nové)

Oslobodenie a poznámky – výber zo zákona z pohľadu staviteľov – fyzických osôb

 • Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 • Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (návrh: od budúceho roka sa bude vzťahovať aj na zmeny dokončených stavieb nadstavbou či prístavbou)

1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane ..... 33 eur

a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru ..... 20 eur (nové, bude sa vychádzať zpaska-120x90.jpg technických výkresov, navrhuje sa jednotný poplatok 50 eur bez ohľadu na objem stavby)

2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ..... 750 eur (bolo 66 eur)

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ..... 250 eur (nové, navrhuje sa jednotný poplatok 200 eur bez ohľadu na objem stavby)

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane ..... 23 eur

za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru ..... 20 eur (nové, navrhuje sa jednotný poplatok 25, resp. 50 eur bez ohľadu na objem stavby, vyšší má byť pre rekreačné stavby nad 25 m2)

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu (red: poplatky sú po novom rozčlenené, po novom sa navrhuje spresnenie: na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie)

1. rodinný dom ..... 100 eur (bolo 23 eur, navrhuje sa 35 eur)

2. bytový dom ..... 750 eur (bolo 23 eur, navrhuje sa 100 eur)

3. stavba na individuálnu rekreáciu ..... 100 eur (bolo 23 eur, navrhuje sa 35 eur)

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur (bolo 16,50 eura)

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur (bolo 23 eur)

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ..... 20 eur (16,50 eura)

g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m .....(red: cesty, vodovody, kanalizácia, elektrina....) 10 eur (zmena: doteraz tieto stavby patrili medzi tzv. ostatné a poplatok bol podľa výšky plánovaného rozpočtu)

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu .....50 eur (zmena: doteraz bol poplatok podľa výšky plánovaného rozpočtu, nerozlišovali sa fyzické a právnické osoby)

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ..... 1 000 eur (zmena: doteraz bol poplatok podľa výšky plánovaného rozpočtu)

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ..... 300 eur (zmena: doteraz bol poplatok podľa výšky plánovaného rozpočtu a tento systém sa opäť navrhuje vrátiť odstupňovaný od 100 do 1000 eur)

j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ..... (red: týka sa veľký stavieb, nie napr. rodinných domov, pôvodný sadzobník rátal osobitne s dopravnými stavbami) 50 eur (bolo 16,50 eura)

Oslobodenie a poznámky – výber zo zákona z pohľadu staviteľov – fyzických osôb

 • Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 • Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
 • Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 • Ak pri zmene stavby pred dokončením sa nemenia rozmery stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby (napríklad pri rodinnom dome 33 eur). (red: nové).
 • Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur (red: nové).

Ďalšie žiadosti a ohlásenia

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu ..... 100 eur (bolo 23 eur a zahrnuté v inej položke, navrhuje sa ešte 30 eur pre fyzickú osobu)

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ..... 30 eur (nový poplatok, navrhuje sa 50 eur pre právnickú a 20 eur pre fyzickú osobu)

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení ..... 10 eur (nový poplatok, navrhuje sa pridať 30 eur pre právnickú osobu)

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur (nový poplatok)

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur (nový poplatok)

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....(red: napríklad ak sa nedohodnete so susedom na výstavbe lešenia na jeho pozemku, aby ste mohli omietnuť váš dom a pod.).....30 eur (nový poplatok)

Navrhuje sa ďalší nový poplatok – žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur

Oslobodenie a poznámky – výber zo zákona z pohľadu staviteľov – fyzických osôb

 • Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60 – stavebné povolenie (bol dvojnásobok)

Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia....(red.: napríklad ak izbu na prízemí v rodinnom dome chcete využívať na kanceláriu a nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy) 30 eur (bolo 16,50 eura)

2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu .....(red.: napríklad ak chcete zrúcať starý dom alebo pôvodnú chatu a postaviť nové)........16,50 eura (bolo 6,50 eura, navrhuje sa 20 eur)

pre právnickú osobu ..... 200 eur (bolo 6,50 eura, nerozlišovali sa fyzické a právnické osoby, len dopravné stavby, navrhuje sa 50 eur)

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane ..... 60 eur

od 15 m2 do 40 m2 vrátane ..... 200 eur (navrhuje sa 120 eur)

nad 40 m2 ..... 430 eur (zmena: doteraz sa platilo za kus 49,50 eura, navrhuje sa pri tomto rozmere 240 eur)

4.terénnych úprav ..... (red.: ak sa v územnom rozhodnutí uloží pre ne stavebné povolenie) 16,50 eur (bolo 6,50 eura, navrhuje sa 100 eur pre právnické a 20 eur pre fyzické osoby)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

(zmena: nový systém pre výpočet poplatku, doteraz sa všetky vypočítavali podľa rozpočtových nákladov, nerozlišovali sa fyzické a právnické osoby a ani nové stavby a zmeny)

a) na stavby na bývanie

1.na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane

pre fyzickú osobu ..... 16,50 eura

pre právnickú osobu ..... 50 eur

a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu ..... 10 eur (navrhuje sa jednotný poplatok 25 eur bez ohľadu na objem)

bytovka-120x90.jpg2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ..... 400 eur

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ..... 100 eur (navrhuje sa jednotný poplatok 120 eur bez ohľadu na objem)

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane ..... 23 eur (navrhuje sa 25 eur)

2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane ..... 33 eur (navrhuje sa 50 eur pre takéto stavby nad 25 m2)

3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane ..... 66 eur

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu (navrhuje sa spresnenie – na úpravy vyžadujúce stavebné povolenie)

1. rodinný dom ..... 50 eur (navrhuje sa 35 eur)C-rekonstrukcia4-120x90.jpg

2. bytový dom ..... 400 eur (navrhuje sa 50 eur)

3. stavba na individuálnu rekreáciu ..... 50 eur (navrhuje sa 35 eur)

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....(navrhuje sa presnejšie vymedzenie – napr. bazény, studne....) 15 eur (navrhuje sa 20 eur)

e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami ..... 15 eur (navrhuje sa 20 eur)

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 15 eur (navrhuje sa 20 eur)

g) na líniové stavby za každých začatých 100 m ..... 10 eur

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu ..... 30 eur

i) na ostatné neuvedené stavby a zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ..... 500 eur

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ..... 150 eur (na tieto stavby sa pri stanovení poplatku opäť navrhuje postupovať podľa rozpočtového nákladu od 60 do 660 eur)

Oslobodenie a poznámky – výber zo zákona z pohľadu staviteľov – fyzických osôb

 • Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 • Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
 • Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 • Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur (nové).

Zdroj: zákon o správnych poplatkoch, stavebný úrad MÚ Bratislava – Nové Mesto, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME, SXC.HU)

SkryťVypnúť reklamu

     Inzercia - Tlačové správy

     1. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
     2. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
     3. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
     4. Má len 17 rokov a pracoval už pre americkú armádu aj slovenské ministerstvo
     5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
     6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
     7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
     8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
     1. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
     2. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
     3. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
     4. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
     5. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
     6. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
     7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
     8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
     1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 15 747
     2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 831
     3. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 420
     4. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 9 305
     5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 353
     6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 878
     7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 682
     8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 965
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Logo podcastu Index o ekonomike a podnikaní.

     Ako ovplyvní ceny nehnuteľností sprísnenie poskytovania úverov.


     a 1 ďalší 10. jan
     Ilustračné foto.

     Ľudia najviac kupovali menšie byty.


     SITA 13. júl
     Ilustračné foto.

     V medzikvartálnom porovnaní stúpli takmer o tri percentá a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o necelých 12 percent.


     SITA 30. máj

     Na Slovensku je okolo 800-tisíc domácností, ktoré majú komín. Kominárov je okolo 300.


     22. nov

     Blogy SME

     1. Jozef Sitko: Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu
     2. Jaroslav Polaček: VOLVO je ocenením našej tvrdej práce. Chcem v nej pokračovať.
     3. Viera Polakovičová: Skvelý dramaturgický čin - opera Peter a Lucia Mira Bázlika po 55 rokoch v Štúdiu SND
     4. Tomáš Kiebel: Keď vám štát ukáže prostredník, prichádzajú na pomoc kryptomeny...
     5. Viktória Holejová: Cigáni
     6. Ján Komrska: Decalibron, Kolorádo
     7. Štefan Vidlár: Nedelné minizamyslenie sa
     8. Štefan Vidlár: Puťin´s dron
     1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 876
     2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 661
     3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 043
     4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 571
     5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
     6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 889
     7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 104
     8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 902
     1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
     2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
     3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
     4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
     5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
     6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
     7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
     8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
     SkryťZatvoriť reklamu